CONTACT
Dosol

Update - 19/08/2019

©  Dangoi - 2008

Bestuursleden


A A N D A C H T


  1. Alle voordrachten beginnen telkens om 15 uur.

Om ons goed voor te bereiden voor de voordrachten, vragen we om vanaf 14 uur te komen.  De mensen die graag willen komen helpen, zijn welkom vanaf 13 uur.


  1. Bij ieder bijeenkomst de 1ste zondag van de maand vanaf 13u tot 13u30 de bovenzaal vrij te maken voor de leden die met het bestuur willen praten in verband met de werking of ideeën van Dosol.

Iedereen kan komen maar wel verwittigen aan 1 van het bestuur.


  1. Voor de laatkomers vragen we ook om langs achterzijde binnen te komen voor wie wel geïnteresseerd is voor de voordracht om de tolk en de voordrachtgevers niet te storen.


  1. Terwijl  Fred en Nadine de bar aan het klaarmaken zijn vragen we aan iedereen om geduld te hebben voor de dranken tot tegen 14.30 u. We vragen ook om zoveel mogelijk met klein geld te betalen zoals vijf, tien, twintig muntjes en zoveel mogelijk vijftig te vermijden.


  1. De bar wordt de laatste bestelling aan de bar om 19.15u en het Krankse sluit de deuren om 20u. defintief. !!


Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

 

Bereikbaar

Adres: Zaal: t' Kranske, -

Tervuursesteenweg 16  - 2800 Mechelen


Contacteren

bestuursleden


Dosol.Kranske@gmail.com Wil je iets in ons tijdschriftje publiceren, stuur dan uw informatie rechtstreeks naar de redactie  t.a.v.  Magda Rommens 


Lid worden!

Gelieve het lidgeld voor het werkingsjaar 2019 van 20  €  per persoon  te betalen


Personen die ook tijdschrift willen ontvangen betalen 5 € extra


vóór 14 december 2018


Men stort de totale som op

rek. nr BE10 7330 4448 1604 

van vzw Dosol


met vermelding aantal personen

met naam en/of tijdschrift .


___________________________


Informatie & Klachten & problemen

klik hier